تبلیغات
انعکاس - درس های عاشورا...

انعکاس

فرقی نمی کند گودال کوچکی باشی یا دریای بیکران! زلال که باشی آسمان در توست...

شنبه 25 آبان 1392

درس های عاشورا...

نویسنده: احمد طحانی   

.......................................................................................

..........................................................................................

سلام

این مطلب در سایت یزد فردا منتشر شده است:«درس های عاشورا...»
 
بخش اول:
 
1: نماز:
 
در اهمیت نماز همین بس که معیار قبول و رد دیگر اعمال معرفی شده است. براین اساس است كه حسین بن على (ع) با پیام و شعارش، پیروانش را بر اهمیت نماز متوجه ساخته است و از یاران و اصحابش كه در حساسترین شرایط از نماز حمایت كرده و حتى براى اقامه تنها یك نماز، جانشان را فدا كرده اند، تقدیر به عمل آورد است:
 
_ابوالفضل! به سوى آنان بر گرد و اگر توانستى همین امشب را مهلت بگیر و جنگ را تا فردا صبح به تاخیر بینداز امید است تا ما امشب به نماز، دعا و استغفار با پروردگار مان بپردازیم.
_آرى اینك اول وقت نماز است، از دشمن بخواهید دست از جنگ بردارد تا نماز خود را به جاى آوریم.
_ابوثمامه! نماز را به یاد آورى ، خدا تو را از نماز گزارانى كه به یاد خدا هستند، قرار بدهد.
 
2: امر به معروف و نهی از منکر:
 
_امام حسین (ع) خطاب به سپاهیان حر: مردم! پیامبر خدا فرمود هر كس سلطان جائر و زور گویى را ببیند كه حرام خدا را حلال نموده و پیمان او را در هم شكسته ، با سنت پیامبر، مخالفت مى ورزد، در میان بندگان خدا راه گناه و مخالفت با قانون الهى را در پیش مى گیرد و با چنین فردى با عمل و گفتارش مخالفت نكند، بر خداوند است كه چنین فرد (ساكت) را به محل همان طغیانگر (آتش جهنم) داخل كند.
_امام حسین (ع) در خطبه تاریخی خود دو سال قبل از مرگ معاویه، در سرزمین منی: اى مردم! از پندى كه خدا به اولیا و دوستانش به صورت نكوهش از علماى یهود داده، عبرت بگیرید، آنجا كه مى فرماید: چرا دانشمندان نصارى علماى یهود، آنان را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام، نهى نمى كنند. و باز مى فرماید: از بنى اسرائیل آن عده كه كافر شدند، مورد لعن و نفرین قرار گرفتند؛ زیرا آنان همدیگر را از اعمال زشتى كه انجام مى دادند، نهى نمى كردند و چه بدكارى كه مرتكب مى شدند.
_در حقیقت خدا سكوت آنان را از این جهت عیب مى شمارد كه آنان با چشم خود مى دیدند كه ستمكاران به زشتكارى و فساد پرداخته اند و باز منعشان نمى كردند و این سكوت به خاطر علاقه به چیزهایى بود كه از آن دریافت مى كردند و به خاطر ترسى بود كه از آزار و تعقیب آنان به دل راه مى دادند، در حالى كه خداوند مى فرماید:از مردم نترسید و از من بترسید. و مى فرماید:مردان و زنان مومن ، ولى (یار و یاور) یكدیگرند، همدیگر را امر به معروف و نهى از منكر مى كنند
 
3: مقاومت
 
اصل واژه «امام» از قران کریم گرفته شده است، به معنای رهبر، پیشوا، الگو و سرمشق است. الگو و سرمشق در همه فضایل معنوی و اخلاقی، در علم و دانش، در تواضع و فروتنی، در کرامت و عزت نفس، در عبادت و شجاعت، در کرم و سخاوت و بالاخره در صبر و شکیبایی به هنگام مقابله با دشمن. این است معنای امام؛ استقامت و پایداری در دفاع از اسلام و قران که بهترین نمود آن در حرکت حماسی و درس آموز امام حسین (ع) در صحنه کربلا جلوه می کند.
 
4: صبر و پایداری
 
الف) شش سخن از امام حسین (ع) در مورد صبر و پایداری:
 
_خواهرم! با استمداد از خداوند، صبر و شكیبایى در پیش بگیر و بدانكه همه مردم دنیا مى میرند و كسى از اهل آسمان باقى نمى ماند. (امام حسین (ع) خطاب به زینب کبری سلام الله)
_خواهرم ام كلثوم ! (دخترم ) فاطمه ! (همسرم ) رباب ! پس از مرگ من گریبان چاك نكنید، سیلى به صورت نزنید و سخنى كه از شما شایسته نیست بر زبان نرانید.
_براى سختیها آماده باشید و بدانید خداوند پشتیبان و حافظ شما است و در آینده نزدیك ، شما را از دست دشمنان نجات خواهد داد و فرجام كار شما را نیكو قرار مى دهد. و دشمن را به عذابهاى گوناگون معذب و براى شما در مقابل این گرفتارى ، نعمتها و عزتهاى فراوان ارزانى خواهد داشت ، پس شكوه نكنید و آنچه ارزش شما را كم مى كند، بر زبان نیاورید.
_خداوند اجازه داده كه من و شما در این روز كشته شویم ؛ (حكم جهاد، شامل حال ما گردیده است) بر شما است كه صبر و شكیبایى كنید و با دشمن بجنگید.
_اى بزرگ زادگان! صبر و شكیبایى كنید كه مرگ جز پلى نیست كه شما را از سختیها و رنجها عبور داده به بهشت پهناور و نعمتهاى همیشگى مى رساند و چه كسى از شما است كه نخواهد از زندان به قصر انتقال یابد و همین مرگ براى دشمنان شما مانند آن است كه آنان را از كاخى به زندان و شكنجه گاه ، منتقل كنند.
_پدرم از رسول خدا نقل نمود اینكه دنیا زندان مؤمن و بهشت كافر است و مرگ پل آنان (مسلمانان) است براى بهشتشان و پل اینان (كافران) است براى دوزخشان ، نه به من دروغ گفته اند و نه من دروغ مى گویم.
 
ب) چهار فراز از خطبه امام حسین (ع) که در روز عاشورا پس از اقامه نماز صبح خطاب به یارانش ایراد نمود:
 
_اى بزرگواران برخیزید به سوى مرگ كه راه گریزى از آن نیست و این تیرها پیكهاى مرگ است كه از این مردم به سوى شما پرتاب مى شود.
_اى عزیزان! اى بزرگ منشان! اینك درهاى بهشت (به روى شما باز شده) كه نهرهایش جارى و درختانش سرسبز و خرم است و اینك رسول خدا صل الله علیه و آله وسلم و شهیدان راه خدا منتظر شما هستند و ورود شما را به همدیگر مژده مى دهند، پس بر شماست كه از دین خدا و رسولش حمایت و از حرم پیامبر صل الله علیه و آله وسلم ، دفاع كنید.
_فرزند برادرم! صبور و شكیبا باش بر رنج و فشارى كه برتو وارد مى شود، زیرا خداوند تو را به نیاكان پاك و صالحت رسول خدا، على، حمزه، جعفر و حسن ملحق خواهد نمود.
_عموزادگان من! اهل بیت من! (در مقابل مرگ )، صبور و شكیبا باشید كه پس از این جنگ و بعد از شهادت ، روى خوارى نخواهید دید.
 
بخش دوم:
 
برخی از تاثیرات حماسه عاشورا:
 
_قطع نفوذ دینى بنى امیّه بر افكار مردم
_احساس گناه وشرمسارى در جامعه، بخاطر یارى نكردن حق و كوتاهى در اداى تكلیف
_فرو ریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر ضدّ ستم
_رسوایى یزیدیان و حزب حاكم اموى
_بیدارى روح مبارزه در مردم
_تقویت و رشد انگیزه هاى مبارزاتى انقلابیّون
_پدید آمدن مكتب جدید اخلاقى و انسانى (ارزشهاى نوین عاشورایى و حسینى)
_پدید آمدن انقلابهاى متعدّد با الهام از حماسه كربلا (انقلاب توابین. انقلاب مدینه. قیام مختار. قیام زید و...)
_الهام بخشى عاشورا به همه نهضتهاى رهایى بخش و حركتهاى انقلابى تاریخ
_تبدیل شدن ((كربلا)) به دانشگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت، براى نسلهاى انقلابى شیعه
_به وجود آمدن پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده تبلیغى و سازندگى در طول تاریخ ، بر محور شخصیّت و شهادت سیدالشهدا علیه السّلام
 
برخی از نتایج نهضت عاشورا:
 
_پیروزى مساءله اسلام و حفظ آن از نابودى
_هزیمت امویان از عرصه فكرى مسلمین
_شناخت اهل بیت بعنوان نمونه هاى پیشوایى امّت
_تمركز شیعه از بُعد اعتقادى بر محور امامت
_وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه
_ایجاد حسّ اجتماعى در مردم
_شكوفایى موهبتهاى ادبى و پدید آمدن ادبیات عاشورایى
_منابر وعظ و ارشاد، به عنوان وسیله آگاهی دادن به مردم
_تداوم انقلاب بصورت زمینه سازى نهضتهاى پس از عاشورا
 
منبع بخش اول: کتاب پیام عاشورا. حاوی بیش از 160 پیام از حسین بن علی (ع). تالیف محمد صادق نجمی. چاپ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 
منبع بخش دوم: کتاب فرهنگ عاشورا. تالیف جواد محدّثی. انتشارات «نشر معروف».
 
توضیح: هر دو کتاب به صورت اینترنتی و در سایت مرکز اطلاع رسانی غدیر به راحتی در دسترس است.
 
گرد آوری:
الاعبد الحقر، احمد طحانی
التماس دعا

پی نوشت:
لینک مطلب در یزد فردا

پیوست: السلام علیک یا اباعبد الله (ع)

manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:29 ق.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this blog before but
after looking at some of the posts I realized it's new to me.
Anyways, I'm certainly happy I found it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:34 ق.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all
of us you actually know what you are talking about!

Bookmarked. Please additionally seek advice from my site =).
We will have a hyperlink change contract between us
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 11:49 ب.ظ
Great post! We will be linking to this great post on our site.
Keep up the great writing.
هادی
دوشنبه 4 آذر 1392 04:24 ب.ظ
رباسلام
امروز دوباره بعضی از نظرهای قبلی وبلاگم رو خوندم
نظر شما رودیدم وبه وبلاگتون سری زدم، به نظر م اومد از بچه های هم سنگر مایید
به پیوندهای وبلاگم اضافه کردم
انشالله در راه ترویج خط امام و رهبری موفق باشید
یاعلی
رپرتاژ
دوشنبه 27 آبان 1392 03:14 ب.ظ
سلام تا کی از این قالب استفاده میکنی ؟ سایت قالبدهی که دادم قرعه کشی روزانه داره و حتما بلاخره 1 روز برنده میشی ... شایدم امروز و فردا
امیر
شنبه 25 آبان 1392 01:21 ب.ظ
سلام خوبی؟ وبلاگ خیلی خوبی داری.خوشحالم وبلاگ تو را پیدا کردم.من هم یه سایت دارم و براش دنبال مدیر میگردم.همچنین اگه تو سایت فعال باشی جایزه هم میدیم. اگه خواستی به سایتم یه سر بزن.همچنین اگه دوست داشتی میتونیم با هم تبادل لینک کنیم http://www.forumbax.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

صفحات جانبی

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :